تجهيزات اتوماسيون

كامپيوترهاي صنعتي – كامپيوترهاي Note Book – مانيتور و پرينترهاي صنعتي–كارتهاي PLC،Conditioners،DIO،D/A،A/D هاي سري S5وS7 از شركت Mini PLC-SIEMENS هاي Logo از شركت PLC-SIEMENSهاي شركت OMRON-THEBEN-FESTO-TOSHIBA-IDEC-IMO-MITSUBISHI-MOELLER و . . .

ارائه انواع سنسورهاي فشار – دبي – رطوبت – سطح – حرارت

سيستم هاي كسب اطلاعات از راه دور

قطعات نيوماتيك و كنترل

 

 

 

Copyright © 2006 Madarsepahan.com All rights reserved

  free counter statistics

آماربازديد كننده ها: